Digital innovation og strategi siden 2005

//
FEB
22
2011

Lyt til og deltag i de digitale samtaler

Følgende artikitel er publiceret i Markedsføring Nr. 2, 15.02 2011

Det er ingen hemmelighed, at individer med det sociale internet har fået et rum til at tale om, anbefale eller kritisere virksomheder og brands. Samtidig har virksomheder fået en mulighed for at undersøge, hvordan der tales om dem, og de er så småt begyndt for at få øjnene op for værdien af at lytte efter, hvad der bliver sagt. Der måles både på reputation, brand awareness kampagnesucces og på,  om samtalerne overvejende er positive, negative eller neutrale for at se, hvordan brandet befinder sig i markedet.

Så langt så godt. Selvfølgelig skal du måle på, om marketingkampagnerne virker eller om interessenter omtaler brandet negativt eller positivt. Men nu er det altså på tide at taget skridtet videre og tilbyde den service, som kunderne rent faktisk spørger efter og forventer, når de omtaler dit brand på sociale medier. Forbrugerne forventer organisationers tilstedeværelse online. Og når de spørger til dine produkter eller ydelser på Facebook, Twitter eller i diskussionsfora og på blogs, forventer de, at du kan svare. Men du skal svare, hvor der bliver spurgt.

Et eksempel

For nyligt tabte de danske Twitterbrugere underkæben i en sag, hvor en dansk virksomhed rent faktisk lyttede til deres kunders samtaler om produkter og satte ind for at løse et problem for derefter at få skældud af pressen og Forbrugerrådet. Det drejer sig om Fullrate-kunde, Lara Mulady, der på Twitter gav udtryk for sin frustration over, at hendes internet ikke virkede. Kort tid efter fik kunden en email fra Fullrate, der havde set hendes tweet og gerne ville hjælpe. Lara fik en ny router og var glad – og selvfølgelig fortalte hun sine Twitterfollowers og Facebookvenner om den gode service, hun havde modtaget. Da det ikke kun er virksomheder, men også journalister, der overvåger sociale medier, blev historien hurtigt opsnappet af pressen, der mente, at Fullrate-kundens privatliv var blevet krænket, hvorfor Forbrugerrådet blev spurgt til råds. Historien viser, at selvom virksomheder forstår nettets samtaler og er klar til at udvise god service, er det en balancegang hvornår, kunden føler sig godt behandlet og hvornår han eller hun føler sig overvåget. Det er spam, hvis en virksomhed, hver gang de hører deres eller konkurrentens navn nævnt, fremsøger afsenderes email-adresse eller telefonnummer for at sælge en ny og bedre løsning. Uden tvivl.  Fullrate lavede i ovenstående eksempel den lille fodfejl at søge efter kundens email og kontakte hende der i stedet for at svare direkte på Twitter, idet de ikke have en Twitterprofil – som for mig at se er den mest alvorlige fejl.

Er man allerede bevist om kundernes samtaler på sociale medier, burde man også have taget stilling til, hvordan man svarer og hjælper dem. Svaret bør ligge der, hvor samtalen forgår – ikke mindst så andre kan få glæde af det samt for den brandingmæssige værdi der ligger i at vise, at man er til stede, og at man hjælper. De sociale medier er i dag blevet et værktøj på linje med det, telefonen var, da den blev opfundet, men nu kan alle følge med i, hvad der bliver sagt. Når nogen ringer, tager vi telefonen og svarer på spørgsmålet – i telefonen. Vi leder ikke efter vedkommendes postadresse og svarer der. På samme måde bør virksomheder betragte de sociale medier som endnu et værktøj hvormed de kan være tæt på deres kunder, indgå i dialog, svare på spørgsmål og lytte til kundernes behov.

Læg en strategi

Det er altså tid til at lægge en strategi for, hvor man er til stede, hvilke samtaler man skal deltage i og hvilke, man skal holde sig udenfor. Til dette formål skal det ligeledes klarlægges, hvor kunderne er og hvor, der i så fald skal lyttes.

Er organisationen uerfaren, når det kommer til monitorering , kan en god øvelse være at afprøve de gratis monitoreringstjenester som Addictomatic eller Social Mention for at finde ud af, hvor jeres kunder taler om jer. Med tiden bør I, ud fra formål, målgruppe og handlingsproces samt hvilke funktionaliteter I kræver af et monitoreringsværktøj vælge eller selv udarbejde et passende værktøj, som understøtter den strategi, I lægger for monitoreringen og deltagelsen. Jeres monitoreringsstrategi bør selvfølgelig også indeholde handlingsplaner for, hvordan I håndterer eventuel negativitet eller regulære kriser på sociale medier ligesom I internt i organisationen skal placere ansvaret for, hvem der monitorerer, hvem der indgår i hvilke dialoger samt hvem, der tager de værdifulde indsigter, I opnår gennem monitoreringen, videre.

Brug de indsigter I opnår via monitoreringen til at skabe værdi; svar, når der er brug for det, tag jeres kunders feedback alvorligt og ændr det i jeres forretning, som kunderne er utilfredse med. Vær ærlig i kommunikationen og vis, at I vil jeres kunder, og at I er åbne overfor at interagere med dem.

NOV
25
2010

Salget.net: ny social platform for danske sælgere

Vi er stolte over at kunne løfte sløret for at spændende projekt, vi har lavet sammen med Business Danmark, Business Danmark Uddannelse og Business Danmark Recruiting: Salget.net: Danmarks nye platform for sælgere.

Over de næste par dage inviterer vi mere end 10.000 brugere ind på sitet, men vi udvikler løbende sitet med nye funktioner – sammen med brugerne. Hele sitet er udviklet i samarbejde med de personer, der skal bruge det. Vi har lært målgruppen godt og kende og spurgt dem til råds gennem hele processen. Resultatet er et dynamisk og socialt interessefællesskab, hvor brugerne kan udvide deres faglige netværk ved at oprette relationer til hinanden. Her er mulighed for at skrive og kommentere på indlæg og diskutere salgsrelaterede emner og oprette events i grupper. Vi har flere spændende funktioner på tegnebrættet, som lanceres løbende.

Socialsquares rolle har været at foretage en forundersøgelse for at afdække behovet for et netværk for målgruppen og ud fra dette skabe selve konceptet, designet, informationsarkitekturen og funktionerne for sitet. Her udover har vi uddannet nøglepersoner hos Business Danmark og Business Danmark Uddannelse i community management, deltagelse og blogging.

Alle sælgere på samme side

Der er over 200.000 mennesker, der arbejder med slag i Danmark. Ja, endnu flere hvis man tæller markedsføring med. De arbejder med vidt forskellige ting, men har den faglige identitet til fælles. Tidligere har sælgeren på den jyske landevej ikke haft direkte adgang til ligesindede, til at søge sparring og inspiration, men med  Salget.net, søger Business Danmark at give en platform, hvor sælgere kan dele viden, netværke og udvikle sig sammen. Man kan argumentere for, at en god sælger aldrig afslører sine kneb, men faktum er, at der allerede er godt gang i videndelingen ovre på sitet, så det bliver spændende at følge med i, hvordan sælgerne udvikler dem selv og deres fag i fællesskab.

Vi glæder os til at arbejde videre med projektet og følge med i aktiviteterne på sitet. Tjek det ud og lad os høre, hvad du synes.

NOV
23
2010

Community management

Har din organisation skabt et socialt netværk på jeres egen platform eller på en tredjepartsplatform som Facebook, LinkedIn eller Ning, er I nået langt – men ikke i mål. Det er din indsats som community manager, der afgør, om dit community opnår aktivitet og skaber værdi for brugerne – og for din organisation. Netværket fader langsomt ud eller kommer aldrig rigtigt i gang uden community management.

Et netværk eller dets brugere vedligeholder ikke netværket og kommunikationen af sig selv. Det gælder både, hvis der er tale om et praksisfællesskab, et community omkring et produkt eller en Facebook page. Der er brug for sociale objekter at kommunikere om, men der er i høj grad også brug for at nogen starter samtalerne og hjælper den rette kultur på vej. Som administrator eller vært for netværket er din rolle at opfordre til dialog, stille de rigtige spørgsmål og sørge for at samtalerne glider, og at den rigtige kultur opstår. Community manageren får netværket til at leve, men omvendt er det vigtigt at pointere, at vedkommende ikke bør stikke næsen i alt, hvad der foregår i netværket. Han eller hun må finde en balance, hvor der støttes op om samtalen, men ikke pushes produkter eller forlanges for meget af deltagerne.

Det er især i starten, hvor communityet og deltagerne er nye, at der skal bruges tid på at engagere deltagerne. Modellen herunder (lånt af Software firmaet Telligent) viser et communities forskellige livscyklusser, og dit  community befinder sig konstant inden for et eller flere af niveauerne på i modellen. Som det fremgår, er communityet i starten afhængig af  deltagelse af en vært, hvorefter deltagerne selv langsomt begynder at danne relationer til hinanden og styre kommunikationen mere. Du bør dog aldrig helt slippe tøjlerne.

Ved succesfuld community management i eksempelvis et praksisfællesskab vil du opleve, at netværket med tiden (og det kan tage lang tid) bliver organisk på den måde, at de garvede, erfarne medlemmer hjælper de nye. Communityet bliver opretholdt qua nyeste brugeres spørgelyst og garvede brugeres svar – de nye brugere opnår værdi gennem ny viden fra de erfarne, og de erfarne opnår status eller promovering ved at give erfaring videre. Denne økologi kan eventuelt hjælpes på vej ved at give en form for gevinst til de, der deler. Det kan være stjerner eller karma, som vi ser på Kforum, men det kan også være forfremmelse i communityet, taletid eller lignende. Community manageren skal naturligvis stadig facilitere samtalen og stå til rådighed. Det er vigtigt at påpege, at disse mekanismer ikke umiddelbart finder sted på en page på Facebook. Her er der konstant brug for en community manager, der stiller sociale objekter til rådighed og starter samtalerne.

5 hurtige til community manageren

Lyt

Det er en gammel traver i sociale medier – men ikke destro mindre er det sant: Lyt til, hvad brugerne har at sige. Lær af brugerne. Tag deres uvurderlige feedback og svar ind i organisationen og drag fordele af dem.

Vær ekspert

Er du community manager i et netværk omkring et produkt eller en service, er det vigtigt, at du er passioneret omkring produktet og kender alt til det, så du kan svare på spørgsmål. Du må kende til brugen af produktet fra brugerens synsvinkel, så du ved, hvilke udfordringer brugeren sidder med. Husk at du er til stede i netværket for at yde service og støtte op om samtalen – ikke for at sælge produktet.

Du er ikke sælger

Er du administrator på en page på Facebook, er du måske fristet til at bruge dit community som en reklamesøjle for produkter eller som kanal for pressemeddelelser – du vil jo gerne skabe værdi for virksomheden. Lad være. Brugerne gider ikke interagere med en sælger, der pusher produkter. De gider derimod godt gå i dialog, hvis du starter samtaler om ting, der interesserer dem – og her må du jo gerne tale om produkter – på brugernes præmisser.

Vær til stede og vær autentisk

Deltager du i almindelig small talk med brugerne, har du lettere ved at vinde deres tillid og blive set som én, der er på deres side. Opbyg ægte relationer med brugerne i netværket. Og svar dem (hurtigt), når de stiller dig spørgsmål.

Giv noget tilbage

Identificer netværkets nøglebrugere og skab relationer til dem. Beløn dem med taletid, specielle opgaver eller ekspertstatus. Nøglebrugerne er passionerede omkring netværkets omdrejningspunkt og er i høj grad med til at fremme delingskulturen i netværket.

OKT
28
2010

Socialsquare rykker

Vi rykker hele tiden med vores kunder og projekter, men nu vil vi også gerne rykke -sådan helt fysisk.

Vi er på udkig efter nye lokaler i København. Drømmen er et dejligt kontor, hvor der er plads til os – 7 mand (M/K) – samt plads til, at vi kan invitere vores kunder ind til workshops.  Kan det lade sig gøre, vil vi også gerne kunne blive ved med at holde vores gå-hjem-møder, der tiltrækker 50+ mennesker hver gang, men vi er også indstillet på at skulle rykke ud, når vi har mange gæster. Det rigtige sted har flere kontorer og ét stort rum og er ca. 150 til 200 kvadratmeter. Vi vil helst bo på Vesterbro, Nørrebro, Østerbro, i Kbh K, Christianshavn eller Bryggen

Kender du nogen, der kender nogen? Så smid os en mail, en kommentar eller et tweet – så bliver du selvfølgelig inviteret til housewarming.

Mange tak for hjælpen.

COMMENT 4
OKT
05
2010

Gør din organisation social med video

Hvordan kan man udnytte video-mediet til at løfte organisationen, og hvordan ser video ud i den daglige arbejde, når det eksempelvis involverer den interne kommunikation, nyhedsbrevet, årsberetningen, presserummet – eller bliver brugt til videndeling, idéudvikling, salg eller kundeservice? Video er blevet meget mere end en trend. Det er blevet et nyt betydningsfuldt medie – og nu har du chancen for at lære at bruge det i din organisation.

Socialsquare afholder sammen med Kforum K-dag om video, hvor du blandt andre spændende oplægsholdere kan møde Martin Sønderlev Christensen fra Socialsquare. Martin vil i sit oplæg udforske de nyeste tendenser og udviklinger inden for videomediet og fokusere på video som socialt medium.

Kom og få:

 • Mange nye vinkler på, hvad video er for et socialt medie, og hvorfor det rykker Inspiration og værktøjer til at tage video med ud i hele din organisation og ind i jeres kommunikationsstrategi.
 • Praktiske værktøjer til at anvende video i organisationens strategiske kommunikation.
 • Viden om, hvad der sker med din kommunikation, når det bliver båret af levende billeder, hvilke muligheder du har og hvad det kræver af dig og din organisation.
 • Mulighed for at møde og sparre med andre, der arbejder – eller gerne vil arbejde – med video

  Det sker mandag den 15. november kl. 9.00-16.00 i Villa Wilder, Wildersgade 55, 1414 K’benhavn K. Der serveres morgenmad kl. 8.30. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

  Program

  Fremtidens kommunikation er visuel og social

  Video rykker på nettet. Hvorfor? Martin Sønderlev Christensen giver os en inspirerende rundtur i tendenser og udviklinger i de visuelle medier. Hvordan forholder man som organisation sig til video som strategisk kommunikationsværktøj? Og hvad sker der, når video bliver social? Vi arbejder også med at skabe konkrete idéer til, hvad video kan gøre som medie i forhold til konkrete opgaver.

  Martin Sønderlev Christensen, Phd.partner, Socialsquare

  Levende billeder i kommunikationen i SKAT

  Video er blevet en fast del af den interne kommunikation i SKAT. Udstyret med et kamera sørger kommunikationsmedarbejder Morten Jacobsen for, at blandt andet ledelsesudmeldinger og kollegaportrætter bliver kommunikeret levende og flerstrenget – i stedet for som tidligere udelukkende i tekst. Morten indvier os i, hvordan de har grebet processen an i SKAT. Hvad har det krævet at starte en helt ny intern kommunikationskanal, hvordan har reaktionerne været i organisationen, og hvad bidrager video i den interne kommunikation i det hele taget med?

  Morten Jacobsen, Kommunikationsmedarbejder, SKAT

  Video, der åbner døre

  Videoen “Mukthars fødselsdag” gik verden rundt på Youtube. Filmen er en del af Arrivas strategi om at give deres chauffører gode oplevelser i arbejdslivet og via personlig anerkendelse gøre dem til de bedste ambassadører for virksomheden. Og i en organisation med front-medarbejdere af 49 nationaliteter, der arbejder alene stort set hele dagen, er video et oplagt medie til at fange medarbejdernes opmærksomhed og trænge igennem med budskabet. Marianne Færch tager os med bag kampagnen “Bedre Bustur” og giver et spændende indblik i, hvordan arbejdet med video har rykket ved både den interne og eksterne kommunikation.

  Marianne Færch, forretningsudvikler, Arriva Skandinavien A/S og Thomas Nymann, indehaver og projektleder i bybird

  Sådan skaber du et videokoncept

  Hvordan skaber du en succesfuld videoindsats? Du skaber et koncept. Hvordan gør du så det? Lær at finde de rigtige vinkler, sæt konkrete mål, skær indtil benet og lær at føre det ud i livet. Patrick Damsted giver et crash kursus at lave succesfulde og knivskarpe videokoncepter, der virker.

  Patrick Damsted.DamstedBerg ApS

  Og så tager vi også et par kameraer med, så vi kan tage et par helt konkrete skridt ind i videomediets verden.

  Tilmeld dig her.

  SEP
  15
  2010

  Det sociale intranet – gå-hjem-møde d. 7. oktober

  Gå-hjem-møde om det sociale intranet torsdag den 7. Oktober kl. 16.00-19.00

  Socialsquare inviterer endnu engang til et spændende gå-hjem-møde – denne gang om det sociale intranet.

  De fleste traditionelle intranet fungerer som en virtuel opslagstavle, hvor kommunikationsafdelingen  - og måske HR-afdelingen – kan kommunikere til medarbejderne, men hvor medarbejderen ikke har de store muligheder for at svare eller kommunikere. Der er kort sagt for meget intra og for lidt net i intranettet. Uden for organisationen er vi imidlertid vant til at dele viden, erfaringer, skabe relationer og kommunikere åbent via sociale værktøjer som Twitter, Facebook og LinkedIn, ligesom vi har mulighed for at samarbejde om projekter via eksempelvis Google Docs. Hvordan får vi socialiteten ind i organisationen gennem intranettet, og hvordan kan vi skabe værdi ved at løse opgaver socialt?

  Vi vil på gå-hjem-mødet udforske, hvilken værdi, vi får ud af at omstrukturere intranettet og giver mulighed for, at alle kan kommunikere åbent med hinanden, dele viden og erfaringer og skabe identitet internt i organisationen. Vi ser på hvilke værdier, der kan opstå, hvis man skaber et socialt intranet, der er inspireret af de sociale værktøjer, vi allerede bruger uden for organisationen – og vi diskuterer, hvordan intranettet kan forankres i organisationen, så det rent faktisk støtter op om forretningen. Vi vil sammen tegne en prototype på det sociale intranet og samtidig diskutere, hvilke kulturelle forandringer der skal til, for at både medarbejdere og ledere deler viden og erfaring med hinanden og skaber værdi for hinanden og for organisationen.

  Vores research om emnet samt diskussionerne på gå-hjem-mødet udmunder, ligesom på sidste gå-hjem-møde om den sociale organisation, i et white paper om det sociale intranet, som Socialsquare udgiver kort tid efter mødet.

  Har du lyst til at være med til at diskutere, definere og forme det sociale intranet sammen med os, så tilmeld dig nedenfor.

  Vi glæder os til en spændende aften med oplæg og diskussion!

  JUN
  08
  2010

  En dag med ‘social’ foran alt

  Ida Blomsterberg, der til daglig er studerende og kommunikationsrådgiver for et folketingsmedlem, var med på Socialsquares konference Social Business – Social Media at Work. Her er hendes indtryk fra dagen:

  Forøg værdien af din virksomhed gennem sociale medier

  - sådan lød hovedbudskabet fra både eksperter og de talere, der delte ud af egen erfaring ved konferencen »Social Business – Social Media at Work« i København 2. juni 2010.

  Europas Bedste professionelle social web’ers var samlet for at udveksle og lære nye greb på de sociale værktøjer. Med i alt tretten eksterne talere var der mange muligheder. Der var forskellige spor at vælge imellem, så den enkelte deltager kunne specialisere sig indenfor sit felt.
  At dømme efter tweets’ene under konferencen var oplæggene værd på lytte til: Der blev meta-twittet, citeret og retweetet 160 gange i løbet af de 8 timer, konferencen løb.

  Hvordan går man fra buzzwords til virkelighed?

  Her følger tre forskellige tag på, hvordan man involverer og engagerer kunder, medarbejdere og stakeholders via socialitet. Der findes både gratis og dyre løsninger, men fælles for alle oplægsholdere på dagen var, at værdien af at arbejde med socialitet er enorm for virksomheder, der gerne vil i dialog med deres omverden.

  Bekostelig men effektiv innovation

  Matteo Rizzi præsenterede SWIFT, der har udviklet Mindtagger, som er et internt, socialt taggingværktøj, man som medarbejder kan tagge sig selv med. Med det nye værktøj kan medarbejdere finde hinanden gennem ”self tagging” af arbejdsområder. Mindtagger er især relevant, når man er ny i en stor virksomhed, idet Mindtag browseren indeholder opgave-tags, så man kan vælge de opgaver, der viser hvad hver især arbejder med.

  Kombinationen af tags gør det muligt for alle i organisationen at søge og finde matchende kompetencer, kontaktpersoner, medarbejdere, osv. På den måde bryder man tavsheden, og den viden, der allerede eksisterer i organisationen, bliver brugt samtidig med, at man sparer enorme ressourcer.
  Rizzi’s vigtigste pointe var, at organisationer kan nyde godt af at tappe den eksisterende kollektive viden, som virksomhedens øko-system består af — gennem sociale værktøjer.

  The social future is free. Som i gratis og ubunden. Nu er mindtagging udviklet. Mon ikke der snart vil være en open source version tilgængelig?

  The future is free – virksomheder får værdi af at beskytte kundens rettigheder

  Adriana Lukas arbejder og tror på en fri fremtid. Hun arbejder med Vendor Relationship Management, som skal beskytte køberes oplysninger i internethandel med virksomheder.

  En gang månedligt booker Lukas værelse på et hotel i NYC. Hver gang booker hun det samme værelse, og hver gang skal hun udfylde samme et skema og besvare de samme spørgsmål.

  Forbrugeren bør kunne tilføje indhold til data. Fx: jeg kommer kl. 19.30, jeg vil have udsigt mod…, jeg tåler ikke mælkeprodukter, jeg vil have adgang til internet og de tv-kanaler, mv. Dette vil spare virksomheder for dyre gætterier i form af markedsresearch og analyse – og kunden fra spild af tid, mens kunden får god service og bliver en glad og tilfreds og garanteret trofast kunde. Det er win/win, hvis virksomheder rent faktisk indsamlede relevante data, som viser hvad kunden ønsker, og således kunne øge serviceniveauet. Derfor har Adriana Lukas startet Mine! projektet og promoverer VRM

  Markeder er samtaler, samtaler består af mennesker —  mennesker, der har en slags forhold.  Organisationer taler ikke, folk gør. Og hvis man introducerer samme mekanismer i samtale i sociale organisationer som IRL, kan indsamling af data bruges til at outsource hukommelsen, siger Adriana Lukas.

  At menneskeliggøre organisationer vil både hjælpe kunder og virksomheder. Fx på det førnævnte hotel. Hvis du talte med samme receptionist en gang om måneden, og du havde de samme specifikke ønsker hver gang, ville du sikkert tænke, at receptionisten var lidt tilbagestående, hvis han ikke kunne huske dig efter den 12. gang, du talte med ham. Men det accepterer vi i digital kommunikation. Og virksomheder vil vinde enormt, hvis de fulgte kravet om at menneskeliggøre deres sociale webs egenskaber. Fordi social web også handler om at få folk tættere på hinanden.

  Gratis glæder og merværdi gennem sociale medier

  Connie Westergaard fra Wonderful Copenhagen fortalte om succesen med at gøre sin organisation social. WoCo startede med at allokere 10 min. af Connie Westergaards tid dagligt til at forøge fanantallet på Facebookprofilen efter devisen, ”Vær, hvor kunderne er”, og efter et par måneder gik WoCo fra at have 900 medlemmer til 11.200. Ud af dem er ca. 2000 københavnere, der fungerer som ambassadører for byen og WoCo og svarer på vegne af byen, når turister spørger om råd. Dette sparer ikke alene WoCo tid. Det giver også københavneren ejerskab til sitet og turisten et autentisk tip.

  Connie Westergaard sender breaking news ud til medlemmerne af siden, før hun laver pressemeddelelser, så Facebookbrugerne får noget ud af at være medlemmer, ligesom hun arrangerer konkurrencer for dem og belønner dem med gaver, som WoCo får fra sine samarbejdspartnere. Alt sammen noget der er med til at brande København som en levende by, hvor der sker noget. Hun bruger i dag 30 min. dagligt på Facebooksiden, men kan ikke altid holde sig fra at deltage i debatten, når hun har fri fra arbejde.

  Social Business-konferencen var spækket med spændende iagttagelser og nye perspektiver på social web. Samtalen fortsætter på #sbcph10 – kom og vær med. Og hold øje med, hvornår Socialsquare igen inviterer til konference.

  MAJ
  18
  2010

  Gæstepost: Virksomheden bliver social

  Social Business – Social Media at Work

  Nærværende artikel er skrevet af gæsteblogger Ida Blomsterberg. Ida er specialestuderende og rådgiver desuden en folketingskandidat i brugen af sociale medier samt branding og sproglighed.

  Medielandskabet er forandret, og forbrugeren har vristet talerøret fra de professionelle. Virksomheder vælger enten at være synlige og énvejskommunikerende på nettet, eller de kommer ind i kampen og lærer af, deler med og lytter til kunderne og deres potentiale som medskabere af virksomhedens budskab. To internationale social web-eksperter kommer og deler ud af deres guldkorn og en række organisationer deler ud af deres erfaringer. Kom og klæd dig og din virksomhed på til at blive social, når Socialsquare og J.Boye inviterer til konference: Social Business – Social Media at work. Se programmet her.

  Samtalen er startet – vil du tale med?

  I dag er kommunikationsfolk i alle typer af organisationer konfronteret med en bred vifte af nye internetbaserede kommunikationsredskaber. Kommunikationssituationen har ændret sig mod det demokratiske: Alle kan deltage, og deltagerne vil selv være med til at bestemme, hvad der bliver talt om. På konferencen taler vi om, hvorfor det er vigtigt, at virksomheden blander sig i snakken, så den kan få brugeren, aktivisten, medarbejderen eller kunden til at hjælpe, dele og arbejde med sig – i stedet for imod. Social web er med til at åbne virksomheder op, så kunderne kan være medskabere og være med til at genere indhold, fx videreudvikle produkter. På den måde får kunderne både får et ejerskab til produkterne og lyst til at købe dem.

  Adriana Lukas er webentusiast, stifter og partner i flere social web projekter og én af to hovedtalere ved Social Business – Social Media at work

  Adriana Lukas rådgiver virksomheder i både Europa og USA om, hvordan man integrerer sociale medier – såsom blogs, RSS, wikis og tags – i kommunikationen både eksternt i forhold til PR og online markedsføring, og internt i forhold til medarbejderkommunikation. Hendes fokus ligger både på den dynamik, der ligger i brugen af social web i en virksomhed, og om brugen af de teknologier, der kan stimulere samarbejde, kreativitet og i sidste ende innovation. På konferencen vil hun fokusere mest på den eksterne kommunikation i social web sammenhæng, hvor Euan Semple, den anden hovedtaler, vil tale om den interne.

  Adriana Lukas tager udgangspunkt i, at markeder er samtaler, og at virksomheder der taler med, og har en åben virksomhed, har alt at vinde. Derfor arbejder hun også med VRM (Vendor Relationship Management), der er leverandørens pendant til CRM (Customer Relationship Management) og beskriver et sæt værktøjer, teknologier og tjenester, der hjælper enkeltpersoner med at nærme sig det marked, de arbejder indenfor og med at administrere de tilhørende leverandørrelationer. Til gengæld har leverandører – der forstår at benytte disse redskaber, teknologier og tjenester – mulighed for at opbygge bedre relationer til deres kunder. Målet med VRM er at forbedre forholdet mellem efterspørgsels- og udbudssiden af markedet. VRM tilbyder ”efterspørgerne” nye og bedre måder at forholde sig til udbuddet på. På den måde skærper udbyderne konkurrencen, og resultatet for slutkunden bliver dermed bedre.

  I en mere abstrakt betydning har VRM potentiale til at forbedre de mekanismer på det marked, man bevæger sig indenfor. Det udstyrer kunderne med redskaber, så de fungerer uafhængigt i deres forhold til deres leverandører og andre parter på leveringssiden af markedet.

  Euan Semple er social web konsulent og den anden hovedtaler på Social Business – Social Media at Work

  Euan Semple hjælper blandt andet virksomheder med organisatorisk gennemsigtighed gennem sociale medier. Det betyder, at medarbejderne kan finde hinanden i organisationen, lære fra hinanden, udnytte erfaring og bruge de relationer de opbygger til at effektivisere og forbedre virksomhedens evne til at være innovativ.

  På konferencen vil han blandt andet tale om de organisatoriske konsekvenser der er ved at integrere sociale medier i virksomheden. Selvom intern og ekstern kommunikationen i social web i virksomhedssammenhæng er tæt forbundne, vil han holde fokus på den interne del. Desuden er hans fokus rettet i mod de individuelle, kulturelle og magtmæssige motiver, der ligger bag en intern social web-strategi i virksomheden.

  Han adresserer en tilbagevendende forhindring for udbredelsen af social web hos mange af sine kunder. Teknologien er ikke den største hurdle; det er kontroltabet på indholdssiden, folk er bange for. Frygten for det nye og ukendte repræsenterer i virkeligheden den største udfordring, mener Euan Semple. Det er en naturlig og meget menneskelig adfærd at frygte, noget man ikke forstår, og kan man ikke overskue, hvad ens handlinger kan føre til, kan det føles meget skræmmende at føre sin virksomhed ind i det. Euan Semple gør stadigvæk en dyd ud af at huske sig selv på, hvor skræmmende det kan føles.

  Monolog har banet vejen for samtale

  Sociale medier er ikke et spil, der bliver spillet fra sidelinjen. Dem der deltager vinder kampen – alle andre vil enten skulle indhente det forsømte eller gå fuldstændig glip af kampen.

  Der er sket et fundamentalt skift i vores kultur. Et helt nyt landskab af medspillende aktører er opstået, hvilket giver et nyt økosystem, der understøtter informationens socialisering mellem aktørerne – nye samtaler faciliteres og opstarter lokalt, men har global gennemslagskraft.

  Så kom og deltag – gør din organisation til en del af samtalen.

  Succes med social web kræver et virkeligt ønske om innovation

  Konferencen Social Business – Social Media at Work handler om, hvordan virksomheder kan være sociale. Ud over de to hovedtalere, vil en række organisationer  - heriblandt Novo Nordisk, Oxfam (UK), Wonderful Copenhagen og Roskilde Festival dele ud af deres erfaringer med social web. Det at begynde at være på netværk og forståelsen af, hvorfor folk indfanger, skaber, optager og udveksler information og viden, er essensen af de sociale handlinger – i og udenfor webben. Hvis virksomheder, som virkelig ønsker innovation, og ikke bare siger de gør, overfører disse menneskelige egenskaber til deres sociale strategi, kan de for alvor drage nytte af social web.

  Social Business er opstået i et samarbejde mellem Socialsquare og J. Boye

  Se programmet og tilmeld dig her.

  Praktisk info

  2. juni 2010 kl. 9.30-16.30 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

  Pris: 4,995 DKK. ( Socialsquares kunder opnår 50 % rabat: 2,497 DKK.)

  COMMENT 0
  APR
  20
  2010

  Social Business – Social Media at Work

  Socialsquare inviterer til konference:

  Social Business – Social Media at Work

  Nettet er under konstant forandring. Det er gået fra at være en en-vejskanal med massekommunikation mod markedet til at være et sted, hvor brugere interagerer med hinanden og forandrer nettet til et samtalerum.

  Internettets nuværende forandring er fokuseret på at få det sociale net til at arbejde for organisationen; internt som eksternt ved eksempelvis at implementere sociale principper på de interne platforme. Ved at bruge nettet socialt kan organisationer forbedre processer samt videns- og ressourcedeling radikalt.

  Foruden nogle fantastiske keynote speakers vil programmet på Social Business – Social Media at Work bestå af talrige case studies fra organisationer, der har indvilget i at dele deres hårdtjente erfaringer.

  Vi er på Socialsquare stolte over at kunne invitere jer allesammen – kollegaer, kunder og venner til konferencen Social Business: Social Media at Work. En-dags-konferencen, som vi afholder i samarbejde med J. Boye, finder sted i København den 2. juni, og da vi er sikre på, at det bliver en succes, planlægger vi, at det skal være en årligt tilbagevendende begivenhed. Tjek vores nye site socialbusinessclub.dk for detaljer og kom og vær med til det allerførste Social Business arrangement.

  Foreløbigt program:

  9.00-9.30: Coffee and registration

  9.30-9.35: Welcome by Janus Boye

  9.35-9.50: Introduction: The Social Business Landscape Anno 2010 by Andreas Johansen, Socialsquare

  9.50-10.35: Euan Semple: Opening Keynote

  Euan Semple is one of the foremost independent advisors on the application of social computing within the business world. He is also known as an eminent blogger and public speaker. He spent many years at the BBC culminating in a senior Knowledge Management position, where he amongst other things introduced very successful forums, blogs and wikis.

  10.35-11.00: Break

  11.00-12.00: Can a dinosaur dance? Communities and collaboration in a financial industry context

  SWIFT, Matteo Rizzi

  User driven innovation and development

  Danish Broadcasting Corporation (DR), Christian Valentiner

  Making successful links between social activities and business objectives

  Novo Nordisk, Torben Bundgaard

  Power to the people: Benefits and challenges with user driven blogs

  Roskilde Festival, Mads Mikkelsen

  12.00-13.00: Lunch

  13.00-13.45: What’s on: Breakout Session

  Each participant selects a round-table with a specific topic of their interest. In this way, participants will be divided into smaller groups for an interactive discussion of current topics and challenges. Each group will be moderated.

  Employee use of Social Media: Risky business or unique opportunity? Moderated by Tommy Angermair, Kromann Reumert

  Implementing a Social Business Strategy Moderated by Andreas Johannsen, Socialsquare

  Making the most of Twitter Moderated by Janus Boye, J. Boye

  Regulation vs. Innovation & Collaboration Moderated by Matteo Rizzi, SWIFT

  More topics will follow

  13.45-14.00: Break

  14.00-14.45: City branding and user involvement on Facebook

  Wonderful Copenhagen, Connie Westergaard

  Carlsberg closing the gap between traditional and online branding

  partofthegame.tv, Thomas Stokholm

  Evolving the municipality through intelligent citizen engagement

  Municipality of Skanderborg, Thomas Larsen

  14.45-15.10: Break

  15.10-15.55 Three Demos of Innovative Features and Great Ideas

  TBD

  15.55-16.25: Closing Keynote

  TBD

  16.25-16.30: Tangible takeaways by Andreas Johannsen and Janus Boye

  Short wrap-up session summarising the key recommendations from the different discussions throughout the day.

  Besøg Socialbusinessclub.dk for at holde dig opdateret på programmet, se praktiske informationer om pris, tid og sted og tilmelde dig arrangementet.

  Vi glæder os til at se dig.

  COMMENT 0
  APR
  08
  2010

  Den nye pige i klassen

  Når man spændt møder op på sin første arbejdsdag hos Socialsquare, får man morgenmad, en uformel præsentation af sine nye kollegaer, en stor buket blomster, en Macbook og en iPhone. Udover dette får man at vide, at man da også gerne lige må skrive en kort præsentation af sig selv, og hvad man skal lave, på Socialsquares blog…

  Så derfor…

  Socialsquares nye pige i klassen hedder Thilde. Og det er altså mig. 28 somre, jysk accent, BA i kommunikation og Cand. Mag. i æstetik og kultur.
  Jeg har fået den store ære at skulle projektlede interne og eksterne projekter samt lave kommunikationsarbejde og konceptudvikling hos Socialsquare. Og det glæder jeg mig meget til. Jeg kommer fra en stilling som projektleder og kommunikationskonsulent hos Mindjumpers, hvor jeg har arbejdet med kampagner og communities i sociale medier. Fagligt interesser jeg mig især for de sociale og kommunikationsmæssige aspekter ved digitale medier og de synergier, der opstår, når organisationer indrager og engagerer deres interessenter og brugere via sociale netværk.  Det lader til, at jeg er havnet det helt idelle sted i forhold til at arbejde med den slags. Jeg ser frem til at blive smidt ud i de første projekter de næste par dage.

  COMMENT 0