Social software, der giver mening?

I vores bog om weblogs har vi en model, som vi kalder “Weblogs der giver mening”. Modellen kan imidlertid sagtens bredes ud til også at gælde andre former for social software – den er nemlig ret enkel:

mening_weblogs.jpg

Kort fortalt er pointen, at for at et socialt redskab på nettet – implementeret i en organisation – skal give mening skal følgende forhold være opfyldt.

1. Strategi
Redskabet/bloggen/wikien skal understøtte strategiske mål. Det kan være, I ønsker mere dialog, mere videndeling, mindre lukkethed eller noget helt fjerde – under alle omstændigheder skal redskabet give mening strategisk i organisationen. Undgå kort sagt at implementere redskaber, fordi de er “moderne”.

Men når det er sagt, så er det ikke muligt at have en strategisk weblog. Ligesom man ikke får medarbejderne til at dele viden via en wiki, fordi man strategisk kan definere det som en god idé. Man kan ganske enkelt ikke få sociale relationer til at opstå og blomstre, fordi man har en strategi.

2. Passion

Derfor skal der i organisationen identificeres personer, som har passion for at bruge redskabet – som kan se, at de som individer kan få gavn af redskabet, og som kan se, at det giver mening. Uden disse “forandringsagenter”, der kan løbe foran og bruge redskaberne som de første, kommer redskaberne ikke til at give mening for andre end ledelsen.

3. Relation

Men når det er sagt, så er det heller ikke nok. For udover at redskabet skal understøtte strategiske processer og tages i anvendelse af mennesker med passion, så skal man også identificere de andre, som kan relatere sig til det, der foregår i det nye sociale rum. Er der kolleger der vil bruge/læse/redigere/oprette artikler i en wiki? Er der kunder/samarbejdspartnere eller andre, der vil læse/kommentere/linke til bloggen? Hvem giver det mening for, at have en relation til det, der foregår i den sociale kontekst?

På traditionelle websites er det ikke synligt, om nogle af læserne deltager/bidrager/linker til (eller for den sags skyld læser?) det man deler – men med social software bliver det pludselig en meget væsentlig parameter, om det, der kommunikeres, er relevant for andre end én selv/organisationen/afsenderen.